December 11, 2014

Kombinera casino och poker

Förr var det mer uppdelat mellan casino, poker och odds. Spelare hade ett fokus och körde på det. Poker var det som var i särklass störst ett tag. Odds har alltid varit stort och hållit sig ganska stabilt, men under en tid där så fick det verkligen stå i skymundan för poker där det var ganska enkelt att dra in stålar. Den guldruschen är nu över. Spelare är idag generellt sett mycket bättre och inflödet av nytt kapital i ekosystemet är väldigt mycket mindre än vad det var förr.